Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

Projecten

Filtering by Category: Ontwikkeling

Spy Underground

Daan Kampherbeek

Spying the Underground - een gezamenlijk project van UTwente, TU Delft en Recognize - ontwikkelt een visualisatiewijze voor 3D modellen van ondergrondse infrastructuur. Het Spying the Underground-project registreert de verschillende soorten diepte informatie en visualiseert deze door gebruik te maken van Augmented Reality

Read More