Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

Spy Underground

Projecten

Spy Underground

Daan Kampherbeek

Sponsor: 4TU.Bouw
Onderzoeker: Léon olde Scholtenhuis; Jan - Dec 2016

Spying the Underground - een gezamenlijk project van UTwente, TU Delft en Recognize - ontwikkelt een visualisatiewijze voor 3D modellen van ondergrondse infrastructuur. In tegenstelling tot bestaande 2D CAD tekeningen met diepte-annotaties, bevat het 3D model dat wordt ontwikkeld ook een visualisaties van diepte en 3D geometrie. In veel gevallen is deze informatie echter niet bekend. Er bestaat variatie in de nauwkeurigheid van bestaande liggingsgegevens. De x en y locatie worden veelal als relatief nauwkeurig beschouwd, maar de z-coördinaat (diepte) wordt niet standaard ingemeten. De diepte informatie die bekend is varieert van standaarddiepte (volgens ontwerprichtlijnen), tot geschatte diepte (door bijv. experts) of ingemeten diepte (bijv. met GPS). Omdat kabels verder kunnen bewegen in inklinkende (of opgehoogde) grond, blijkt verder dat locatie-informatie minder nauwkeurig wordt als deze ouder is. Het Spying the Underground-project registreert deze verschillende soorten diepte informatie en visualiseert deze door gebruik te maken van Augmented Reality.