Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

Projecten

Filtering by Category: Afstudeerders

De ontwikkeling van een algemene toepasbare methode voor de plaatsing van oplaadinfrastructuur

Daan Kampherbeek

Met de introductie van schonere brandstoffen voor voertuigen en de komst van elektrische auto’s is er ook een behoefte gekomen aan de bijbehorende laadinfrastructuur. Momenteel worden laadvoorzieningen voornamelijk geplaatst in de vorm van een laadpaal. Plaatsing gebeurt vaak nadat een particuliere e-rijder hierom vraagt. Met het toenemend aantal elektrische auto’s komt de vraag op of deze huidige aanpak ook in de toekomst nog werkt. De doelstelling van het onderzoek was daarom: het ontwikkelingen van een toekomstbestendige algemene toepasbare methode voor de plaatsing van laadinfrastructuur voor elektrische auto’s in kleine en middelgrote gemeentes in stedelijk gebied

Read More

Afstemmen van kabels- en leidingdetectieonderzoek: PAS128-NL

Daan Kampherbeek

In Nederland is het bij wet verplicht dat grondroerders voorafgaand een project zich binnen hun projectgebied vergewissen van de ligging van kabels en leidingen. Proefsleuven is een optie. Inmiddels worden daarnaast meer technologieën en diensten aangeboden voor detectie en inventarisatie van ondergrondse kleine infrastructuur.

Opdrachtgevers huren deze diensten in. Uit praktijkervaring blijkt dat er regelmatig onenigheid ontstaat over de opdracht, de inzet, en het niveau van uitkomsten. Deze onenigheden hinderen de adoptie van de technologie. Erik heeft onderzoek gedaan naar hoe we de inzet van deze technologieën en diensten beter kunnen standaardiseren zodat opdrachtgevers en aanbieders vooraf weten waar zij wederzijds aan toe zijn, en achteraf niet onaangenaam verrast worden.

Read More

Ontwikkeling van een decision support system voor aanleg glasvezel in buitengebied

Daan Kampherbeek

Bij de aanleg van glasvezel is het kiezen van een aanlegmethode die passend is bij de omgeving van belang, evenals een passende planning en fasering. Aangezien er verschillende aanlegmethoden beschikbaar zijn moet hier per situatie een keuze gemaakt worden.

De keuze voor een aanlegmethode hangt van veel factoren af. Er is in de praktijk een (impliciet) keuzeproces ontwikkeld voor de te gebruiken aanlegmethode van glasvezel in de bebouwde kom. Voor het buitengebied bestaat dat keuzeproces nog niet. Rob heeft daarom als doel: het ontwikkelen van een Decision Support System (DSS) voor VolkerWessels Telecom om in elke situatie de juiste aanlegmethode te kiezen voor de aanleg van glasvezelnetwerken. 

Read More

Virtueel Informatiesysteem Ondergrondse Afvalcontainer

Daan Kampherbeek

In veel steden worden de traditionele afvalcontainers vervangen door ondergrondse. Bij het bepalen van de locatie voor containers komen veel zaken kijken. Zo mag de container voor de bewoners niet te ver lopen zijn, maar wil men deze ook niet in zicht hebben. Er moet tevens rekening gehouden worden met de bestaande ondergrondse infrastructuur. Aangezien de beschikbare ruimte beperkt is en de bestaande ondergrondse infrastructuur louter op schematische 2D tekeningen beschikbaar is, neemt de kans op graafschade toe. 

Dit onderzoek heeft als doel om het proces van de aanleg van ondergrondse afvalcontainers van concept tot constructie te analyseren en te verbeteren en zo fouten en daarmee kosten te verminderen. Hierbij zal gekeken worden hoe nieuwe technieken als ‘Virtual Design and Construction’ hier aan kunnen bijdragen.

Read More