Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

Improved strategies, logic and decision support for selecting test trench locations.

Projecten

Improved strategies, logic and decision support for selecting test trench locations.

Daan Kampherbeek

|| ZoARG Partner Agentschap Telecom;
PDEng
Kandidaat: Paulina Racz; okt 2015-2017

Verslag (Engels)

Voordat de schop in de grond graat moeten aannemers een KLIC melding doen. Nutseigenaren geven vervolgens informatie over bestaande ondergrondse netwerken voor de relevante locatie(s). Omdat verschillende van deze netwerken al sinds lange tijd in de grond liggen, kan het gebeuren dat de echte locatie van kabels en leidingen niet overeen komt met de gegeven informatie over locaties. Voor het checken van de nauwkeurigheid van de verkregen informatie, en om de echte conditie van kabels en leidingen te inspecteren worden er vaak één of meer testgeulen gegraven. Hoewel deze testgeulen essentiële informatie geven kost het graven van deze geulen tijd en moeite en kunnen er zelfs hinder en risico’s ontstaan door de testgeulen. Selectie van, en de keuze in het aantal locaties vereist daarom altijd afwegingen en compromissen. Hoewel het graven van testgeulen gebruikelijk is, is de redenering met betrekking tot locatie(s) meestal impliciet, onduidelijk en niet gedocumenteerd.