Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

Projecten

Filtering by Category: Onderzoek

TISCALI: Technological Innovation for Sewer Condition Assessment Long Range Information System

Daan Kampherbeek

Origineel worden rioolinspecties uitgevoerd door directe toegang tot de buizen en waar mogelijk door visuele inspecties. Behalve dat dit een een vervelende en omslachtige werk is, leveren visuele inspecties ook niet altijd het gewenste resultaat. In het project TISCALI wordt onderzoek gedaan naar efficiëntere en minder foutgevoelige methoden voor inspectie.

Read More