Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

IMG_20190911_154540.jpg

Home

zoarg

zorgvuldige aanleg reductie graafschade

 

 

ZoARG | ReDUCE

--- Zorgvuldige Aanleg & Reductie Graafschade ---
-- Reduction of Damage to Utilities & Careful Excavation --

Graafschades, informatie uit lokale kranten

ZoARG staat voor Zorgvuldige Aanleg en Reductie Graafschades. Het is de afkorting van een R&D programma dat bestaat sinds 2013 en het richt zich op het verbeteren van ontwerp, aanleg en beheer van de ondiepe ondergrondse infrastructuur. ZoARG begon als kleinschalige samenwerking tussen KPN en Universiteit Twente, maar is inmiddels breder programma waarbij een groter deel van de nuts- en graafsector betrokken is. Het programma heeft inmiddels enkele tientallen afstudeerders, onderzoek, en ontwikkelprojecten afgerond.

Het initiatief ZoARG combineert 4O’s (overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek) en heeft daarom belang bij een goede binding tussen deze partijen. Een ZoARG-partner is een organisatie die inhoudelijk is aangesloten bij ZoARG-onderzoek en tevens een substantiele bijdrage geeft aan de continuiteit van het programma, zodat doorlopend capaciteit kan worden vrijgemaakt om bijvoorbeeld PDEng-projecten te starten. Een PDEng combineert state-of-the-art wetenschappelijke kennis en een ontwerpproblematiek die praktisch relevant is.

Lees meer over ZoARGNieuws