Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

001.jpg

Home

zoarg

zorgvuldige aanleg reductie graafschade

 

 

ZoARG | ReDUCE

--- Zorgvuldige Aanleg & Reductie Graafschade ---
-- Reduction of Damage to Utilities & Careful Excavation --

Graafschades, informatie uit lokale kranten

ZoARG richt zich op het verbeteren van ontwerp, aanleg en beheer van de ondiepe ondergrondse infrastructuur. De focus ligt op Zorgvuldige Aanleg en Reductie van Graafschade. Doel is de ketenpartijen te bewust te maken van het belang van zorgvuldige aanleg en hen te betrekken bij initiatieven ter voorkoming van graafschades. 

ZoARG is een samenwerkingsverband tussen de sector en Universiteit Twente. Middels onderzoek & ontwerp richt het zich op ontwikkeling van nieuwe methodes en technieken. Gelijktijdig worden deze in de praktijk gebracht door middel van opleiding & training. 

Het programma is in 2013 ontstaan vanuit een samenwerking van Universiteit Twente en Reggefiber. Reggefiber wilde de professionaliteit in de nutssector vergroten door, onder andere, het aantal graafschades drastisch terug te brengen. De UT vakgroep Bouw-Infra heeft expertise om processen en technieken binnen het domein van de ondiepe ondergrondse infrastructuur te doorgronden en verbeteren. Samen organiseerden Reggefiber en de UT in 2013 daarom het ZoARG congres. Tijdens dit congres creëerde Reggefiber het stimuleringsfonds. Dit fonds leidde uiteindelijk tot groei van het aantal activiteiten en betrokken partners. Nieuws