Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

Onderzoek

 Onderzoek

Eén van de drie peilers van de activiteiten van ZoARG is het onderzoek. Hieronder vallen de projecten waarbij vanuit de Universiteit Twente of vanuit de industrie een vraag wordt beantwoord die niet direct leid tot een bruikbaar product.