Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

Screenshot 2014-03-18 21.10.59.png

presentaties & evenementen

Alles over het ZoARG programma en de PDEng projecten!

 

Presentaties en evenementen

De ervaringen, ideeën en kennis die is opgedaan op gebied van ondergrondse infra, graafschade en zorgvuldige aanleg wordt gedeeld binnen een aantal gremia. Op deze pagina vindt u presentaties die een inhoudelijke relatie hebben tot het ZoARG-programma.


Seminar at Center for Systems Engineering and Innovation

21 February 2018

During his stay in the UK, Léon olde Scholtenhuis was invited to give a Seminar at the Center for Systems Engineering and Innovation; chaired by Prof. Jennifer Whyte Imperial College. The seminar provides a most recent overview of the key projects in ZoARG | RedUCE


Colloquium presentation "Improved Strategies, logic and decision support for selecting test trenches"

28 November 2017

Final Presentation for the PDEng project executed by Paulina Racz


ZoARG Symposium

19 oktober 2017

Van het ZoARG-symposium 2017 zijn acht presentaties op deze pagina gepubliceerd.

Welkomstpresentatie door Léon olde Scholtenhuis

Living Lab: Objectmodel ondergrondse Infra door Ramon ter Huurne

Living Lab: Opleiding graafschadepreventie grondradar door Dieuwertje ten Berg

Living Lab: Augmented reality voor de ondergrond door Léon olde Scholtenhuis

Living Lab: Veilig graven met behulp van simulatie- en sensortechnologie door Farid Vahdatikhaki

Living Lab: beslissingsondersteunend systeem proefsleuflocaties door Paulina Racz

Certificaat Veilig Graven door SOMA College (Daniël Stronks en Andrea Wullink)

Living Lab: geo-fencing veiligheidssysteem voor stalen buisleidingen


Presentatie Roadmap veilig graven nabij stalen hogedruk transport buisleidingen

Dinsdag 31 Januari 2017

Ter afronding van het VELIN project waarin beschikbare technologieën voor detectie van ondergrondse stalen buisleidingen werden geïnventariseerd en geanalyseerd is de volgende roadmap gepresenteerd. U kunt het bijgaande rapport van onze projecten-pagina downloaden.

Uitwisselingsmeeting Assessing the Underworld en ZoARG | ReDUCE

Maandag 26 september t/m vrijdag 7 oktober

In de laatste week van september en eerste week van oktober bracht uitwisselingsstudent Aryan Hojjati van Birmingham University een bezoek aan Léon olde Scholtenhuis (ZoARG Universiteit Twente). Aryan presenteerde voor Léon's afdeling het Engelse onderzoeksprogramma waar hij deel van uit maakt (Assessing the Underworld). Aryan startte hiermee ook zijn case studies in Nederland (o.a. bij Gemeente Arnhem en het Centrum voor Ondergronds Bouwen COB). Tijdens de case studies Aryan probeert Aryan om factoren die de levenscycluskosten van conventionele (open cut) en alternatieve kabels en leidingprojecten (kabelgoten) beïnvloeden, te kwantificeren.  De presentatie is hier te downloaden. 

Aryan Hojjati University of Birmingham

 

Bezoek SOMA-college Harderwijk

Woensdag 21 september 2016, SOMA

André Dorée, Farid Vahdatikhaki en Léon olde Scholtenhuis (ZoARG onderzoekers en medewerkers van de afdeling bouw infra UTwente) hebben het SOMA college bezocht om te spreken over de samenhang tussen ZoARG en de machinistenopleiding bij SOMA. Het instituut traint jaarlijks ongeveer 1000 mensen, waarvan een deel student en een deel reeds werkend zijn.  Van de vijf soorten opleidingen (monteur mobiele werktuigen, stratenmaker, vakman GWW, kaderfunctionaris en machinist) is de machinistenopleiding veruit het grootst. Trainingen vinden zowel binnen (in de simulator) als buiten (op het trainingsveld) plaats. Momenteel bestaat er nog geen directe koppeling tussen deze twee trainingssituaties. Samen met de voorzitter van het CvB, de onderwijsdirecteur en enkele instructeurs is besproken of graafbewegingen buiten kunnen worden getraceerd met hulp van sensoren en gps. Deze metingen kunnen worden gebruikt voor feedback tijdens training en verbetering van de simulatiesoftware. Binnenkort volgt een workshop waarin de toekomstige samenwerking verder wordt vormgegeven. Hier wordt dan ook gesproken over graafschadepreventie & kartering van de ondergrond. 

Graafschadebijeenkomst RMIT Australie, VELIN, UTwente

Donderdag 14 juli 2016, Universiteit Twente

Tijdens haar trip door Europa heeft Dr. Jan Hayes (Associate professor aan de Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT) een dagbezoek gebracht aan Universiteit Twente. Jan vertelde over haar onderzoek naar graafschades en veiligheid voor buizen met gevaarlijke inhoud. Ze ging onder andere in op regels, regelgeving en verantwoordelijkheid in de graafketen en hun invloed op graafschades/veiligheid. Tijdens deze dag presenteerde verder dhr. Mark Engbersen van VELIN (Vereniging Eigenaren Leidingen in Nederland) over hun ambities en wens om een 'step change' te maken richting 0 graafschades per jaar. 

Associate Professor Jan Hayes; RMIT Australia & Mark Engbersen; Velin

CROW Infradagen 2016

Woensdag 22 en donderdag 23 juni 2016, Papendal, Arnhem

Tijdens de CROW-infradagen zijn twee sessies gehouden over de ondergrond. Tijdens deze sessie presenteerde mevrouw F. Mahmoudi over haar PDEng-studie naar het ontwikkelen van een veiligere toepassing van de grondboor. De heren Martens en Jansen van Gemeente Rotterdam vertelden over hun ondergrond-informatie en het gebruik hiervan voor o.a. assetmanagement. Dhr. Dan Bekker vertelde hoe hij de ordening van ondergrond een prominentere rol geeft binnen het gemeentebestuur van Rotterdam. Tevens presenteerde dhr. Pieters over de ontwikkeling van een Nederlandse versie van een richtlijn voor gronddetectie (PAS128-NL) en vertelde dhr. Ravenstijn over de nieuwe richtlijn zorgvuldig graven. Tijdens de infradagen werd tevens werd een inspirerende key note lecture gegeven over connectiviteit in de stad door dhr. Dirk van der Woude van Gemeente Amsterdam. De artikelen behorend bij de presentaties zijn gepubliceerd op de CROW website.

De volgende aantal presentaties van de CROW Infradagen zijn hieronder terug te vinden:

  • Mahmoudi - Developing a safer ground piercing method 
  • Martens en Jansen - Ondergrondinformatie Gemeente Rotterdam
  • Bekker - Ketenaanpak ondergrond Utrecht
  • Pieters en Brand - Afstemming kabels- en leidingonderzoek PAS 128
  • Ravenstijn en Westdijk - Vernieuwing zorgvuldig grondroeren

Pioneering Kabels en Leidingen 19 Januari 2016

Dinsdag 19 januari 2016, 13.30 - 18.00 uur. Gebouw de Horst, Universiteit Twente.

Op 19 Januari 2016 gaven Universiteit Twente, NTP Infra en NONed een presentatie over hun werk over kabels en leidingen. De UT gaf een overzicht van lopend onderzoek en inzicht in de organisatiecomplexiteit van nutswerkzaamheden. NTP vertelde hoe zij als civiel aannemer het omvangrijke project Auke Vleerstraat Enschede organiseerden. In het bijzonder gingen zij in op hoe coordinatie met nutsbedrijven ingericht was. Dhr. Olaf Bos van NONed lichtte verder vanuit de nutssector toe hoe de processen tot afstemming, opdrachtverstrekking en uitvoering van nutswerkzaamheden eruit zien. Hieronder kunt u de presentaties terugvinden.

Leon olde Scholtenhuis; universitair docent Universiteit Twente

Olaf Bos; nutscoordinator bij NO Ned


ZoARG kick-off symposium

Donderdag 13 november 2014, 13.30 - 18.00 uur. The Gallery, Universiteit Twente.

Op 13 november hebben we een inspirerend symposium gehad over het ZoARG programma. Wellicht bent u zelf ook aanwezig geweest. Hieronder kunt u de presentaties van de verschillende sprekers inzien.

Simon van Merkom, Senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken. Over het doel van de WION, waarin zowel zorgvuldig graven als zorgvuldig opdrachtgeverschap van belang zijn. Innovatieve oplossingen zijn hierbij onontbeerlijk.

Download presentatie Simon van Merkom

Jan-Paul Boutkan, Hoofd stadsingenieurs Gemeente Enschede. Over kabel- en leidingen projecten, de rol en beleving van de gemeente als toezichthouder en beheerder van de openbare ruimte.

Download presentatie Jan-Paul Boutkan

Toelichting op het ZoARG programma en PDEng traject door André Dorée, Universiteit Twente en Frits Frölich, Reggefiber.

Download presentatie Andre Doree en Frits Frolich

Het Nieuwe Aanleggen door Elmer Wiemer, Reggefiber. Welke innovaties zijn reeds doorgevoerd bij de aanleg van glasvezel?