Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

006.jpg

PDEng opleiding

PDEng-trainee

P.D.Eng.-opleiding

PDEng staat voor Professional Doctorate in Engineering en is een post master-opleiding gericht op het ontwerpen. De kandidaten moeten dus een universitaire opleiding hebben afgerond om in aanmerking te kunnen komen voor het PDEng-traject. 

Wat is PDEng?

Tijdens dit PDEng traject verdiept de kandidaat zich in ontwerpmethodieken, en wordt opgeleid om hoogwaardige, creatieve en vernieuwende oplossingen te ontwerpen voor complexe (civieltechnische) vraagstukken. Zo’n traject richt zich op een praktijkprobleem. Onder begeleiding van wetenschappelijke staf en met toegang tot de universitaire kennis en het netwerk, pakt de kandidaat een concreet probleem aan en ontwikkelt hiervoor de beste oplossing.

Doordat het PDEng-traject op de praktijk gericht is, wordt toegewerkt naar  een ontwerp/oplossing welke direct implementeerbaar is in de organisatie. Dat verschilt dus van promotieonderzoek, waarbij de nadruk meer ligt op het wetenschappelijk publiceren. Het PDEng-traject heeft een doorlooptijd van 2 jaar. Tijdens dit tweejarige traject werkt de kandidaat 50% van de tijd aan het oplossen van een uitdagend vraagstuk bij een bedrijf of organisatie en krijgt de resterende 50% van de tijd relevante, verdiepende vakken. Hierdoor kan de kandidaat met de nieuwste kennis aan de slag binnen uw organisatie en direct van meerwaarde zijn. Vanuit Universiteit Twente wordt hierbij een begeleidingsteam aangesteld.

De precieze invulling van het traject wordt in nader overleg vastgesteld. Er wordt namelijk voor ieder PDEng-traject een apart contract opgesteld, wat afgestemd is op de wensen van de opdrachtgever. Dit betekent dat de opdrachtgever zowel invloed heeft op het op te lossen probleem, als op de ontwikkeling van de kandidaat. Ook is er de mogelijkheid mede te bepalen hoe de planning van het traject eruit komt te zien, dus wanneer de kandidaat zijn tijd bij het bedrijf maakt en wanneer de vakken gevolgd worden. 

Voor meer informatie over PDEng, zie de website: http://www.utwente.nl/pdeng/


Wat kan een PDEng verwachten?

De trainee werkt in het 2-jarige traject toe naar het behalen van de academische “Professional Doctorate in Engineering” (PDEng). Tijdens het traject ontwikkelt de student zich op het gebied van ontwerpen. Hij is aan het eind van zijn studie in staat complexe civieltechnische vraagstukken aan te pakken en hier hoogwaardige innovatieve oplossingen voor aan te dragen.

Het opleidingstraject wordt doorlopen terwijl de trainee onder contract staat bij Universiteit Twente of bij de ZoARG partner, het bedrijf waar de trainee geplaatst wordt. De trainee wordt hierbij begeleid door een professioneel team vanuit de universiteit, dat hem regelmatig voorziet van expertadviezen.

De trainee volgt verschillende vakken, waarbij geleerd wordt een hoogwaardige oplossing te ontwerpen. Hierbij valt te denken aan algemene vakken als Systems Engineering, projectspecifieke vakken en civieltechnische onderdelen, zoals Collaborative Design.

Verder staat het traject ook in het teken van persoonlijke ontwikkeling, de trainee ontwikkelt professionele vaardigheden zoals professionele effectiviteit, technisch schrijven, project management, interviewvaardigheden en conflictmanagement.

Voor meer informatie over het PDEng traject, zie de brochure http://www.utwente.nl/pdeng/brochure_ce.pdf