Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

Screenshot 2014-03-18 21.11.21.png

Oprichters

zoarg Partners

Oprichters

Als één van de grootste verglazers van de Nederland (op hoogtepunt zo'n ca. 7000 km/week) neemt Reggefiber zich haar maatschappelijke rol als netbeheerder en potentiële veroorzaker van graafschade serieus. Daar zij risico op graafschade vergroot, neemt Reggefiber ook haar rol en verantwoordelijkheid bij het voorkomen hiervan. 

Reeds sinds 2010 heeft Reggefiber daarom samen met Universiteit Twente haar focus en aandacht gelegd op het vergroten van betrouwbaarheid en veiligheid van graafwerkzaamheden. Dit heeft er in 2014 toe geleid dat Bert Nijboer (voormalig directeur Reggefiber) en Ed Brinksma (voormalig voorzitter CvB Universiteit Twente) het stimuleringsfonds voor het programma Zorgvuldige Aanleg en Reductie Graafschade ondertekenden. Hiermee werd - door middel van co-financiering van 10 P.D.Eng trajecten - de eerste impuls gegeven voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling op gebied van graafschadepreventie (hieronder meer informatie)

In de dagelijkse praktijk anno 2016 wordt het fonds beheerd door Elmer Wiemer (directeur Reggefiber) en Prof. Dr. Ir. André Dorée (hoogleraar Universiteit Twente). Trekker van het programma is Dr. Ir. Leon olde Scholtenhuis (universitair docent). 

ZoARG is begonnen als stimuleringsfonds voor een tweejarig Nederlands programma. Inmiddels is het programma opgeschaald en hebben diverse afstudeerders, PDEngs, onderzoekers en praktijkorganisaties bijgedragen aan opschaling en internationalisering van het programma (ReDUCE in het Engels). 

Deelnemen?

Als een bedrijf of instelling wil deelnemen aan de innovatietrajecten in het ZoARG programma, dan kan dit door ZoARG partner te worden. U kunt hierover vinden op de pagina van het ZoARG fonds. Tevens kunt u contact opnemen met André Dorée en Léon olde Scholtenhuis (Universiteit Twente).