Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

007.jpg

schadekaart

Schadekaart ondergrondse infra

Deze kaart bevat informatie over (graaf)schades aan kabels en leidingen. De kaart wordt gevuld door middel van items in lokale Nederlandse kranten. Deze database is eerst opgesteld voor oost Nederland, maar wordt langzamerhand uitgebreid met gegevens uit de rest van het land.