Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

IMKL 2.0 - INSPIRATIESTUDIE SHOWCASES

Projecten

IMKL 2.0 - INSPIRATIESTUDIE SHOWCASES

Daan Kampherbeek

Sponsor: Kadaster
Kandidaat: Ramon ter Huurne

Vanuit de toekomstvisie voor de graafsector is het initiatief KLIC-WIN ontstaan. De naam KLIC-WIN is een samentrekking van de Nederlandse wet WION en de Europese regelgeving INSPIRE. Het programma moderniseert uitwisseling van kabel- en leidinginformatie volgens de WION en sluit systemen en processen beter aan op INSPIRE. Onderdeel van KLIC-WIN is het nieuwe IMKL2.1. Dataspecificatie IMKL2.1 geeft een beschrijving van de structuur, inhoud en datakwaliteit van utiliteitsnetten en dient als basis voor de KLIC ontsluiting en realisatie. De dataspecificatie dient daartoe de realisatie van digitaal berichtenverkeer rond het thema utiliteitsnetten. Bepalend hierbij zijn met name de wet WION en de koppeling met de Europese regeling INSPIRE betreffende het thema Utility Networks. IMKL2.1 is de opvolger van IMKL1.1. Het nieuwe model is rijker in zowel topologie als vocabulaire. Verscheidene nieuwe objecten, attributen en relaties zijn gemodelleerd ten opzichte van het IMKL1.1. De rijkere data set geeft meer mogelijkheden tot analyse en visualisaties. Het nieuwe IMKL2.1, als onderdeel van het KLIC-WIN programma, is ingegaan op 1 januari 2019. Binnen een periode van een half jaar dienen alle netbeheerders over te gaan op het nieuwe informatiemodel. KLIC-WIN is bedoeld voor grondroerders, netbeheerders, serviceproviders, agrariërs en particulieren. Deze partijen starten vanaf 1 januari 2019 te werken volgens KLIC-WIN, en dus ook IMKL2.1. Echter, de vraag rijst hoe er voor gezorgd kan worden dat partijen ook daadwerkelijk het rijkere IMKL gaan benutten? Het Kadaster beoogt dat gebruikers/ontwikkelaars deze handschoen oppakken en zelf nieuwe tools en viewers gaan ontwikkelen. Om deze gebruikers/ontwikkelaars daartoe te bewegen wil het Kadaster graag een aantal uitnodigende showcases tonen op de website. Daartoe zijn vier showcases ontwikkeld, waarin getoond en toegelicht wordt hoe IMKL2.1 gegevens gebruikt kunnen worden ter visualisering van onzekerheden en risico’s. Ter verheldering, het aangeleverde product betreft geen werkend prototype, maar een set van visualisaties en haar business rules. De showcases zijn zodanig puur illustratief.

Rapport

Informatie over het project via de website van de Universiteit Twente