Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

TISCALI: Technological Innovation for Sewer Condition Assessment Long Range Information System

Projecten

TISCALI: Technological Innovation for Sewer Condition Assessment Long Range Information System

Daan Kampherbeek

Sponsor NWO | STW, Stichting Rioned;
Kandidaat Hengameh Noshari; Aug 2017 -

Rioolsystemen zijn één van de grootste en meest kapitaal-intensieve infrastructuren in stedelijke gebieden. Traditioneel werd rioolonderhoud uitgevoerd door het maken van een directe toegang tot de buizen en waar mogelijk door inspecteurs de buizen in te sturen. Aan het eind van de 20e eeuw begonnen opkomende technologieën mogelijkheden te bieden om de werkmethoden in rioolmanagement te herzien. Sindsdien is in-pipe beeldmateriaal de belangrijkste informatiebron geworden voor rioolbeheerders. Behalve dat het een een vervelende en omslachtige taak is voor de inspecteurs, bied visuele inspectie ook niet altijd de gewenste nauwkeurigheid in het resultaat; terwijl het bepalen van de exacte levensduur van de buizen onderhoudskosten aanzienlijk verlaagt. Daarom is er een dringende behoefte aan tijdsbesparende en minder foutgevoelige methoden voor de beoordeling van de conditie van riolen.

"Assessing Sewage Condition" is een vierjarig PhD traject binnen TISCALI met als doel:

1) Het lokaal kwantificeren van rioolconditie door middel van in-pipe robotinspectie en daarmee antwoord geven op de vragen:

Wat zijn de fysieke eigenschappen van een buis die onderzocht moet worden?
Hoe kunnen de benodigde fysieke eigenschappen gemeten worden?
Hoe kunnen de functionele eigenschappen van rioolbuizen worden gemeten?
Wat is een defect?
In welke categorieën kunnen defecten onderscheiden worden?
Hoe kan kwantificatie van fysieke en functionele eigenschappen worden gebruikt in het categoriseren van defecten?

2) Het bouwen van een smart subsurface information system of een toolbox die een objectieve beoordeling van de conditie van een riool mogelijk maakt, met als doel antwoord te geven op de vragen:

Wat zijn de use cases?
Welke datamanagement strategie moet er gebruikt worden?
Welke software architectuur moet het systeem op gebaseerd worden?
Hoe “smart” moet het informatiesysteem zijn?
Hoe kunnen de resultaten van TIR, GPR en in-pipe inspecties gecombineerd worden?

Meer informatie over het TISCALI project is te vinden op de website van de University of Twente (Engels)