Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

Symposium

Tweede ZoARG symposium op 19 oktober 2017

99ea0f0102d94d0400aecb8802c13b0b008c007c030701c4c0031c0280.jpg
 

Een aantal mooie ZoARG projecten is opgeleverd en momenteel wordt gewerkt aan nieuw onderzoek gerelateerd aan ondergronds scannen, kabels- en leidinginformatie, graafveiligheid, en besluitvorming omtrent proefsleuven. We willen graag met u spreken over deze ontwikkelingen en nodigen u daarom uit voor het 2e ZoARG Symposium op donderdag 19 oktober 2017. 

Locatie is Universiteit Twente en het programma zal van 10.00 – 17.00 uur duren. Deelname is kostenloos.

De officiele uitnodiging volgt, maar u kunt zich vanaf heden al wel inschrijven via dit formulier.

Namens alle ZoARG-partners, ZoARG initiator KPN / Reggefiber en de ZoARG Staff van Universiteit Twente

Met vriendelijke groet,
Prof. André Dorée
Dr. Léon olde Scholtenhuis