Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

Symposium

Tweede ZoARG symposium op 19 oktober 2017

DSCN7571.JPG
 

Op 19 oktober 2017 werd op de campus van Universiteit Twente, in gebouw The Gallery, het tweede ZoARG symposium gehouden. ZoARG startte in november 2014 met een kick-off bijeenkomst. Het tweede ZoARG symposium blikte terug en keek vooruit. Een verslag en de foto's staan op deze pagina.

Na een welkomstwoord van ZoARG-programmaleider Léon olde Scholtenhuis (UTwente), schoven de gasten Wido van de Mast (VW Telecom), Elmer Wiemer (KPN), Mirjam Bult (UTwente), en Gert Oosting (Gemeente Amsterdam) aan tafel. Gespreksleiders Thera van Steveninck en Tim Koorn bespraken met hen de groeiende maatschappelijke afhankelijkheid van nutsinfrastructuur, behoefte aan continue connectiviteit en maatschappelijke druk op het vermijden van 'downtimes'. Ze concludeerden dat het Het Living Lab ecosysteem dat de UT Campus biedt, gelegenheid geeft tot ontwikkeling, kruisbestuiving en ontmoeting van partijen uit de graafketen. ZoARG draait ca 3 jaar in dit lab. Het behandelt coördinatievraagstukken, ontwikkelt technologie en verbetert onderwijs. Zo wordt de sector professioneler en meer graafschadevrij. De tafelgasten zetten de eerste stap richting een substantiëler ZoARG programma door de ZoARG-intentieverklaring te tekenen (zie afbeelding).

In de middag werden er zeven workshops gegeven. De workshops behandelden lopende projecten en initiatieven binnen ZoARG. De presentaties vindt u op de presentaties en evenementen-pagina van deze site. 

  1. Ramon ter Huurne presenteerde zijn werk over het objectmodel van de ondergrondse infrastructuur

  2. Dieuwertje ten Berg vertelde over haar training graafschadepreventie met de grondradar

  3. Léon olde Scholtenhuis behandelde 3D-objectmodellen van de ondergrond in Augmented Reality

  4. Farid Vahdatikhaki demonstreerde hoe sensortechnologie en VR kunnen helpen voor training en veiligheidsinstructie

  5. Paulina Racz presenteerde haar project over beslisslingsondersteuning voor bepaling van proefsleuflocaties

  6. Daniel Stronks en Andrea Wullink presenteerde het certificaat veilig graven van dat SOMA-college samen met UTwente en het KLO ontwikkelt

  7. Saeid Asasollahi vertelde ten slot over de ontwikkeling van een geo-fencingsysteem waarmee hogedruk transportleidingen kunnen worden beschermd tegen graafschade

De dag werd afgesloten in het Design Lab. Hier spraken symposium-deelnemers na, ondertekenden ze de intentieovereenkomst en werden de infographics van lopende projecten besproken.

Wij danken alle deelnemers voor hun constructieve bijdrage en draagvlak voor een meer substantieel en gecoördineerd ZoARG initiatief.