Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

Projecten

Virtueel Informatiesysteem Ondergrondse Afvalcontainer

Daan Kampherbeek

|| Organisatie: Twentse Weg- en Waterbouw; MSc. thesis
Student: Reinier IJmker; okt. 2016- jun. 2017

In veel steden worden de traditionele afvalcontainers vervangen door ondergrondse. Bij het bepalen van de locatie voor containers komen veel zaken kijken. Zo mag de container voor de bewoners niet te ver lopen zijn, maar wil men deze ook niet in zicht hebben. Er moet tevens rekening gehouden worden met de bestaande ondergrondse infrastructuur. Aangezien de beschikbare ruimte beperkt is en de bestaande ondergrondse infrastructuur louter op schematische 2D tekeningen beschikbaar is, neemt de kans op graafschade toe. 

Dit onderzoek heeft als doel om het proces van de aanleg van ondergrondse afvalcontainers van concept tot constructie te analyseren en te verbeteren en zo fouten en daarmee kosten te verminderen. Hierbij zal gekeken worden hoe nieuwe technieken als ‘Virtual Design and Construction’ hier aan kunnen bijdragen.