Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

Projecten

Ontwikkeling van een decision support system voor aanleg glasvezel in buitengebied

Daan Kampherbeek

|| Organisatie: Volker Wessels Telecom;
MSc. thesis
Student: Rob Slöetjes; zomer-herfst 2016

Verslag (Engels)

Bij de aanleg van glasvezel is het kiezen van een aanlegmethode die passend is bij de omgeving van belang, evenals een passende planning en fasering. Aangezien er verschillende aanlegmethoden beschikbaar zijn moet hier per situatie een keuze gemaakt worden.

De keuze voor een aanlegmethode hangt van veel factoren af. Er is in de praktijk een (impliciet) keuzeproces ontwikkeld voor de te gebruiken aanlegmethode van glasvezel in de bebouwde kom. Voor het buitengebied bestaat dat keuzeproces nog niet. Rob heeft daarom als doel: het ontwikkelen van een Decision Support System (DSS) voor VolkerWessels Telecom om in elke situatie de juiste aanlegmethode te kiezen voor de aanleg van glasvezelnetwerken.