Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

Projecten

De ontwikkeling van een algemene toepasbare methode voor de plaatsing van oplaadinfrastructuur

Daan Kampherbeek

|| Organisatie: Gemeente Barneveld;
BSc. thesis
Student: Joran van Kessel; voorjaar 2018

Verslag

Met de introductie van schonere brandstoffen voor voertuigen en de komst van elektrische auto’s is er ook een behoefte gekomen aan de bijbehorende laadinfrastructuur. Momenteel worden laadvoorzieningen voornamelijk geplaatst in de vorm van een laadpaal. Plaatsing gebeurt vaak nadat een particuliere e-rijder hierom vraagt. Met het toenemend aantal elektrische auto’s komt de vraag op of deze huidige aanpak ook in de toekomst nog werkt. De doelstelling van het onderzoek was daarom: het ontwikkelingen van een toekomstbestendige algemene toepasbare methode voor de plaatsing van laadinfrastructuur voor elektrische auto’s in kleine en middelgrote gemeentes in stedelijk gebied