Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

006.jpg

PDEng

PDEng-trainee

PDEng

PDEng staat voor Professional Doctorate in Engineering en is een post master-opleiding gericht op het ontwerpen. De kandidaten moeten dus een universitaire opleiding hebben afgerond om in aanmerking te kunnen komen voor het PDEng-traject. Op deze pagina is informatie te vinden over PDEng traject bij ZoARG. Meer informatie is te vinden op de website van de Universiteit Twente.

Wat is een PDEng?

Tijdens het PDEng traject verdiept de kandidaat zich in ontwerpmethodieken, en wordt opgeleid om hoogwaardige, creatieve en vernieuwende oplossingen te ontwerpen voor complexe (civieltechnische) vraagstukken. Zo’n traject richt zich op een praktijkprobleem. Onder begeleiding van wetenschappelijke staf en met toegang tot de universitaire kennis en het netwerk, pakt de kandidaat een concreet probleem aan en ontwikkelt hiervoor de beste oplossing.

Doordat het PDEng traject op de praktijk gericht is, wordt toegewerkt naar  een ontwerp/oplossing welke direct implementeerbaar is in de organisatie. Dat verschilt dus van promotieonderzoek, waarbij de nadruk meer ligt op het wetenschappelijk publiceren. Het PDEng traject heeft een doorlooptijd van 2 jaar. Tijdens dit tweejarige traject werkt de kandidaat 50% van de tijd aan het oplossen van een uitdagend vraagstuk bij een bedrijf of organisatie en krijgt de resterende 50% van de tijd relevante, verdiepende vakken. Hierdoor kan de kandidaat met de nieuwste kennis aan de slag binnen uw organisatie en direct van meerwaarde zijn. Vanuit Universiteit Twente wordt hierbij een begeleidingsteam aangesteld.

De precieze invulling van het traject wordt in nader overleg vastgesteld. Er wordt namelijk voor ieder PDEng traject een apart contract opgesteld, wat afgestemd is op de wensen van de opdrachtgever. Dit betekent dat de opdrachtgever zowel invloed heeft op het op te lossen probleem, als op de ontwikkeling van de kandidaat. Ook is er de mogelijkheid mede te bepalen hoe de planning van het traject eruit komt te zien, dus wanneer de kandidaat zijn tijd bij het bedrijf maakt en wanneer de vakken gevolgd worden. 

Meer informatie is te vinden op de website van de Universiteit Twente (Engels).

PDEng bij ZoARG

Voor de komende periode is ZoARG op zoek naar technologische ontwerpers met een MSc in Civiele Techniek, Industrieel Ontwerp, Werktuigbouwkunde of een gerelateerde discipline. De onderstaande lijst geeft een overzicht van de uitdagingen die relevant zijn voor de reductie van graafschades. We verwachten dat deze uitdagingen kunnen/zullen worden omgezet in PDEng-projecten in het aankomende jaar.

1) herontwerp van technologie, proces en gebruik voor het graven van sleuven

Context: tijdens het graven kan het gebeuren dat een graafmachine kabels en leidingen raakt - wat leid tot gevaren, vertraging, extra werk, hinder. Onlangs werd een sleuvengraver met borstelharen geïntroduceerd als alternatief voor de traditionele graafmachine. Eerste ervaringen in het veld zijn veelbelovend: snel, veilig en minder schade. De toepasbaarheid is echter nog steeds beperkt omdat het ontwerp van de machine niet is afgestemd op de omstandigheden ter plaatse en het operationele proces van het leggen van glasvezels. Om volledig te profiteren van deze nieuwe techniek voor het graven met haren, is een integraal systeemherontwerp van de contractbepalingen, FttH-vereisten, legproces, besturing en machinekenmerken vereist.

2) verbetering van de traceerbaarheid van kabels en leidingen om bij te dragen aan het voorkomen van schade

context: Voor en tijdens het graven en breken van de bodem worden specifieke maatregelen genomen om schade aan kabels, leidingen en ondergrondse infrastructuur te voorkomen. Het is verplicht om geplande bodemverstorende activiteiten aan te kondigen en informatie te verzamelen bij nutseigenaren op locatie. Verder worden er sleuven en trailputten gegraven om kabels en leidingen te identificeren, om de werkelijke posities te verifiëren, de eigenaar vast te stellen en om de juistheid van de vooraf verzamelde informatie te controleren. Detectie en identificatie zou eenvoudiger, betrouwbaarder en robuuster zijn als de kabels en leidingen beter traceerbaar zouden zijn.

3) objectificatie van initiële staat

Het leggen van FttH vereist in veel gevallen het verwijderen en vervangen van de bestrating en verhardingen. Gemeenten vereisen dat deze oppervlakten hierna in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Dit vereist een gedetailleerde inventarisatie van de toestand van de oppervlakten vóór het project, na het project en vaak ook aan het einde van de garantieperiode om de bodemgesteldheid te controleren. Momenteel is handmatige visuele inspectie de manier om een inventaris te maken. Dit proces is tijdrovend en kan leiden tot ruzies over subjectiviteit en claims. In sommige gevallen moet de aannemer een herbestraten. Ook in deze gevallen zijn visuele inspecties de belangrijkste methode om de kwaliteit van het werk te beoordelen. Er is behoefte aan methoden en technieken om het werk en subjectiviteit van deze inspecties en beoordelingen te verminderen.

Aan de volgende thema's wordt vanuit ZoARG ook aandacht besteed. Wij staan daarom open voor PDEng-voorstellen die strekken in de volgende richting:

4) information package for the contractor in case of EMAT (econ. most advantageous tender)

5) developing BIM 5D simulation toolbox for excavation and laying of cables and pipes

6) creating an ontology (BIM) and object library for the underground infrastructure(s)

7) creating a toolkit for enhanced risk awareness in design and construction of sub-surface infrastructures

Geïnteresseerd? Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op de website van de Universiteit Twente (Engels).