Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

Smart Ways to Make Smart Cities Smarter wint Europese Onderwijsprijs

Nieuws

Smart Ways to Make Smart Cities Smarter wint Europese Onderwijsprijs

Léon olde Scholtenhuis

Op 30 november 2017 is in Brussel door de European Group of Innovative Universities de eerste prijs (award) voor Innovatief Teamonderwijs uitgereikt aan de docenten van de derdejaars onderwijsmodule van de Universiteit Twente. Het interdisciplinaire vak wordt aangeboden door een samenwerkend team van meerdere faculteiten op de UT. Bouw Infra, Verkeer en Vervoer, Geofysica en Robotica onderdelen komen in het vak aan de orde. Studenten leren over het begrip Smart Cities en bekijken de gevolgen die dit heeft voor het beheer, de planning en uitvoering van binnenstedelijke bouwprojecten. Het vak richt zich door middel van projectgedreven onderwijs op échte problematiek van bedrijven die opereren binnen het domein van ZoARG.

Video

Dr. Robin de Graaf, Dr. Lissy La Paix, Prof Mark van der Meijde en Dr. Léon olde Scholtenhuis (module-ontwikkelaar en coördinator) nemen de prijs in ontvangst

Dr. Robin de Graaf, Dr. Lissy La Paix, Prof Mark van der Meijde en Dr. Léon olde Scholtenhuis (module-ontwikkelaar en coördinator) nemen de prijs in ontvangst