Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

News

3 nieuwe partners ZoARG symposium!

Bjorn ten Broeke

VolkerWessels Telecom, Fiber4all en Van der Donk hebben zich aangesloten bij het programma voor Zorgvuldige Aanleg en Reductie Graafschade (ZoARG). Dit werd gisteren bekend gemaakt tijdens het ZoARG symposium van Reggefiber en Universiteit Twente (UT). De bedrijven gaan samen met PDEng-kandidaten van UT aan de slag om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan de zorgvuldige aanleg van ondergrondse infrastructuren.

De drie ZoARG partners investeren met hun deelname ieder in een specifiek vraagstuk op het gebied van zorgvuldige aanleg of graafschadereductie. Elke organisatie wordt gekoppeld aan een PDEng-kandidaat die gedurende twee jaar werkt aan het ontwerp van een inhoudelijke, hoogwaardige oplossing. Deze kandidaten zijn na hun masteropleiding gestart met het Professional Doctorate in Engineering (PDEng)-traject: een post master-opleiding waarin de kandidaat wetenschappelijke kennis vertaalt in een praktijkoplossing. Na twee jaar resulteert dit in een oplossing die direct te implementeren is in de betreffende organisatie.

Samenwerking Reggefiber en Universiteit Twente

ZoARG is een gezamenlijk initiatief van Reggefiber en UT en is ontstaan vanuit het streven om aanlegschade te voorkomen. Met de toename van het aantal ondergrondse netwerken in Nederland, zoals glasvezel-, riolering-, gas- en elektriciteitsnetwerken, wordt het risico op schade bij aanleg groter. Met het ZoARG programma geven Reggefiber en UT een impuls aan de innovatie van methoden, technieken en processen.

Simon van Merkom, senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken, onderstreepte op het symposium het belang van innovatie voor ondergrondse infrastructuur: "Vanuit de overheid zijn we erg blij dat er met het ZoARG programma actief wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen voor het voorkomen van aanlegschades. Door wetenschap en praktijk samen te brengen, kunnen we de graafschade samen tot een minimum beperken."

Miriam Luizink, directeur strategisch business development bij Universiteit Twente: "Dit project is voor Universiteit Twente een mooie manier om samen met Reggefiber een maatschappelijk probleem aan te pakken. We zijn blij met de drie nieuw betrokken bedrijven en kijken uit naar de samenwerking met deze aankomende partners. Voor de PDEng-studenten is het geweldig om in vernieuwende projecten te werken aan concrete oplossingen met zo’n directe link naar de bedrijven."

Bert Nijboer, algemeen directeur bij Reggefiber: "Vandaag hebben we veelbelovende initiatieven voorbij zien komen. Het enthousiasme is zowel vanuit de wetenschap als vanuit de bedrijfspraktijk groot en dit vormt een gouden combinatie. Wij zijn er dan ook trots op dat VolkerWessels Telecom, Fiber4all en Van der Donk zich hebben aangesloten bij het programma en kijken vol vertrouwen uit naar de resultaten over twee jaar."