Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

News

ZoARG symposium op 13 november.

Jacomine Rozemuller

Reggefiber ziet het als taak het aantal graafincidenten te reduceren en zorgvuldig graven en aanleggen te bevorderen. Daarom hebben Reggefiber en Universiteit Twente samen besloten een programma te starten gericht op Zorgvuldige Aanleg en Reductie Graafschade (ZoARG). 


Daarom organiseren wij gezamenlijk op donderdag 13 november een symposium over dit onderwerp. Tijdens het symposium kunt u meedenken over de verschillende thema's en u zich laten inspireren door diverse sprekers. 

Klik hier voor meer informatie over het symposium.