Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

Slimme innovatie beperkt graafschade bij glasvezelaanleg tot minimum.

News

Slimme innovatie beperkt graafschade bij glasvezelaanleg tot minimum.

Jacomine Rozemuller

Op steeds meer locaties in Nederland beschikken consumenten over hun eigen glasvezelverbinding in huis. Reggefiber legt bijna 7.000 kilometer glasvezel per jaar aan. De glasvezelkabels krijgen een plek tussen de al bestaande ondergrondse kabels en leidingen en dit is een omvangrijk aanlegproces.

De bestrating wordt opengehaald en er wordt een sleuf gegraven om de kabels in te leggen. Wij willen dit zo veilig, schadevrij en duurzaam mogelijk doen en werken daarom met een nieuwe, innovatieve manier van aanleggen.

Reggefiber heeft de ambitie om heel Nederland te voorzien van een glasvezelinfrastructuur. Deze infrastructuur is een aanvulling op de al bestaande infrastructuur van kabels en leidingen. Bij ongeveer 20 procent van alle graafwerkzaamheden in Nederland, bijvoorbeeld voor waterleidingen of elektrakabels, ontstaat er schade aan de bestaande kabels en leidingen. Ook bij de aanleg van glasvezel is er kans op schade.

KLIC-register.

In totaal ligt er in Nederland ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond. Alle partijen die graven, zoals grondroerders en netbeheerders, zijn verplicht daarvan melding te maken in het KLIC-register (register van het Kabels en Leidingen Informatie Centrum). Deze informatie is digitaal voor iedereen beschikbaar en inzichtelijk. Om graafschades te voorkomen, wordt er voordat er gegraven wordt een KLIC-melding gedaan door de grondroerder. Als een KLIC-melding onjuist of verouderd is, bestaat er een kans op graafschade.

Het nieuwe aanleggen.

Om nog meer veiligheid te garanderen en graafschades te beperken, legt Reggefiber haar netwerk letterlijk hoger. Bij de traditionele aanleg wordt glasvezel 60 centimeter diep gelegd, net als de leidingen voor telefoon en CAI. Bij de nieuwe manier van aanleggen, komt de glasvezelkabel hoger te liggen en dus ruim boven de bestaande kabels en leidingen. Het verschil in graafdiepte zorgt voor minder schades en is dus veiliger.

Borsteltechniek.

Reggefiber is samen met de aannemers continu op zoek naar nieuwe en innovatieve manieren van aanleggen. Een van de ontwikkelingen is de inzet van een borstelmachine. Deze machine maakt gebruik van roterende kunststof borstels die een smalle sleuf met een vlakke bodem maken. Er wordt minder grond omgewoeld en de verdichting van de bodem blijft grotendeels in tact. De borstelmachine bereikt een graafsnelheid tot ongeveer acht meter per minuut. De reductie van graafschade is een groot voordeel, maar ook bewoners ervaren minder overlast, doordat de gravers hun werk sneller kunnen doen.

De eerste resultaten.

De resultaten van de nieuwe manier van aanleggen zijn veelbelovend. De vooruitgang is bijvoorbeeld duidelijk te zien in project De Aker in Amsterdam. In deze wijk werd maar liefst 50 kilometer gegraven voor de aanleg van glasvezel om 5500 woningen van een eigen aansluiting te voorzien. Nog tot eind maart wordt er gewerkt aan het aansluiten van de woningen, maar de graafwerkzaamheden zijn intussen afgerond. 45 kilometer werd geborsteld met de borstelmachine en dit resulteerde in geen enkele schade.

Klik hier voor het volledige artikel in Elektropraktijk.