Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

Samenwerking Universiteit Twente voor stimuleren terugdringen aanlegschade.

News

Samenwerking Universiteit Twente voor stimuleren terugdringen aanlegschade.

Jacomine Rozemuller

Reggefiber en Universiteit Twente (UT) hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor een programma voor zorgvuldige aanleg en reductie van graafschades. De overeenkomst is getekend door Ed Brinksma, rector magnificus van de UT en Jan Davids, directeur van Reggefiber. Beide heren zijn verheugd over de samenwerking en zien veel mogelijkheden voor nieuwe innovaties.

Waarom start Reggefiber dit traject?

In heel Nederland vinden graafwerkzaamheden voor de aanleg van glasvezel plaats. Reggefiber is zich ervan bewust, dat dit risico’s met zich meebrengt. Daarom zijn wij altijd op zoek naar innovaties op het gebied van de aanleg van glasvezelnetwerken, om deze risico’s te reduceren. Bijvoorbeeld bij het graven in de straat, het maken van huisaansluitingen maar ook de werkvoorbereiding.

Voorbeelden van innovaties.

Reggefiber heeft samen met haar aannemers die glasvezel aanleggen in opdracht van Reggefiber, al diverse innovaties toegepast. Denk hierbij aan de borstelmachine die al in diverse projecten wordt ingezet. Hiermee gaat de aanleg van het glasvezelnetwerk al 5x sneller dan met de traditionele graafmethode.

PDEng traject.

In samenwerking met de UT is een PDEng (Professional Doctorate in Engineering)-traject opgestart. Dit traject is bedoeld voor studenten die zich na hun masteropleiding willen richten op het ontwerpen van een oplossing op het gebied van aanlegprocessen. Deze studenten worden gekoppeld aan partners, bedrijven of instellingen die zich ook met het vraagstuk van de reductie van aanlegschade bezig houden. Voor deze partners is het een unieke kans om kennis en innovatie in huis te halen en te bevorderen. In totaal is er plaats voor 10 studenten en partners.

Meer weten over het traject?

Klik dan hier.