Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

News

3 nieuwe partners ZoARG symposium!

Bjorn ten Broeke

VolkerWessels Telecom, Fiber4all en Van der Donk hebben zich aangesloten bij het programma voor Zorgvuldige Aanleg en Reductie Graafschade (ZoARG). Dit werd gisteren bekend gemaakt tijdens het ZoARG symposium van Reggefiber en Universiteit Twente (UT). De bedrijven gaan samen met PDEng-kandidaten van UT aan de slag om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan de zorgvuldige aanleg van ondergrondse infrastructuren.

De drie ZoARG partners investeren met hun deelname ieder in een specifiek vraagstuk op het gebied van zorgvuldige aanleg of graafschadereductie. Elke organisatie wordt gekoppeld aan een PDEng-kandidaat die gedurende twee jaar werkt aan het ontwerp van een inhoudelijke, hoogwaardige oplossing. Deze kandidaten zijn na hun masteropleiding gestart met het Professional Doctorate in Engineering (PDEng)-traject: een post master-opleiding waarin de kandidaat wetenschappelijke kennis vertaalt in een praktijkoplossing. Na twee jaar resulteert dit in een oplossing die direct te implementeren is in de betreffende organisatie.

Samenwerking Reggefiber en Universiteit Twente

ZoARG is een gezamenlijk initiatief van Reggefiber en UT en is ontstaan vanuit het streven om aanlegschade te voorkomen. Met de toename van het aantal ondergrondse netwerken in Nederland, zoals glasvezel-, riolering-, gas- en elektriciteitsnetwerken, wordt het risico op schade bij aanleg groter. Met het ZoARG programma geven Reggefiber en UT een impuls aan de innovatie van methoden, technieken en processen.

Simon van Merkom, senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken, onderstreepte op het symposium het belang van innovatie voor ondergrondse infrastructuur: "Vanuit de overheid zijn we erg blij dat er met het ZoARG programma actief wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen voor het voorkomen van aanlegschades. Door wetenschap en praktijk samen te brengen, kunnen we de graafschade samen tot een minimum beperken."

Miriam Luizink, directeur strategisch business development bij Universiteit Twente: "Dit project is voor Universiteit Twente een mooie manier om samen met Reggefiber een maatschappelijk probleem aan te pakken. We zijn blij met de drie nieuw betrokken bedrijven en kijken uit naar de samenwerking met deze aankomende partners. Voor de PDEng-studenten is het geweldig om in vernieuwende projecten te werken aan concrete oplossingen met zo’n directe link naar de bedrijven."

Bert Nijboer, algemeen directeur bij Reggefiber: "Vandaag hebben we veelbelovende initiatieven voorbij zien komen. Het enthousiasme is zowel vanuit de wetenschap als vanuit de bedrijfspraktijk groot en dit vormt een gouden combinatie. Wij zijn er dan ook trots op dat VolkerWessels Telecom, Fiber4all en Van der Donk zich hebben aangesloten bij het programma en kijken vol vertrouwen uit naar de resultaten over twee jaar."

 

ZoARG symposium op 13 november.

Jacomine Rozemuller

Reggefiber ziet het als taak het aantal graafincidenten te reduceren en zorgvuldig graven en aanleggen te bevorderen. Daarom hebben Reggefiber en Universiteit Twente samen besloten een programma te starten gericht op Zorgvuldige Aanleg en Reductie Graafschade (ZoARG). 


Daarom organiseren wij gezamenlijk op donderdag 13 november een symposium over dit onderwerp. Tijdens het symposium kunt u meedenken over de verschillende thema's en u zich laten inspireren door diverse sprekers. 

Klik hier voor meer informatie over het symposium. 

Slimme innovatie beperkt graafschade bij glasvezelaanleg tot minimum.

Jacomine Rozemuller

Op steeds meer locaties in Nederland beschikken consumenten over hun eigen glasvezelverbinding in huis. Reggefiber legt bijna 7.000 kilometer glasvezel per jaar aan. De glasvezelkabels krijgen een plek tussen de al bestaande ondergrondse kabels en leidingen en dit is een omvangrijk aanlegproces.

De bestrating wordt opengehaald en er wordt een sleuf gegraven om de kabels in te leggen. Wij willen dit zo veilig, schadevrij en duurzaam mogelijk doen en werken daarom met een nieuwe, innovatieve manier van aanleggen.

Reggefiber heeft de ambitie om heel Nederland te voorzien van een glasvezelinfrastructuur. Deze infrastructuur is een aanvulling op de al bestaande infrastructuur van kabels en leidingen. Bij ongeveer 20 procent van alle graafwerkzaamheden in Nederland, bijvoorbeeld voor waterleidingen of elektrakabels, ontstaat er schade aan de bestaande kabels en leidingen. Ook bij de aanleg van glasvezel is er kans op schade.

KLIC-register.

In totaal ligt er in Nederland ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond. Alle partijen die graven, zoals grondroerders en netbeheerders, zijn verplicht daarvan melding te maken in het KLIC-register (register van het Kabels en Leidingen Informatie Centrum). Deze informatie is digitaal voor iedereen beschikbaar en inzichtelijk. Om graafschades te voorkomen, wordt er voordat er gegraven wordt een KLIC-melding gedaan door de grondroerder. Als een KLIC-melding onjuist of verouderd is, bestaat er een kans op graafschade.

Het nieuwe aanleggen.

Om nog meer veiligheid te garanderen en graafschades te beperken, legt Reggefiber haar netwerk letterlijk hoger. Bij de traditionele aanleg wordt glasvezel 60 centimeter diep gelegd, net als de leidingen voor telefoon en CAI. Bij de nieuwe manier van aanleggen, komt de glasvezelkabel hoger te liggen en dus ruim boven de bestaande kabels en leidingen. Het verschil in graafdiepte zorgt voor minder schades en is dus veiliger.

Borsteltechniek.

Reggefiber is samen met de aannemers continu op zoek naar nieuwe en innovatieve manieren van aanleggen. Een van de ontwikkelingen is de inzet van een borstelmachine. Deze machine maakt gebruik van roterende kunststof borstels die een smalle sleuf met een vlakke bodem maken. Er wordt minder grond omgewoeld en de verdichting van de bodem blijft grotendeels in tact. De borstelmachine bereikt een graafsnelheid tot ongeveer acht meter per minuut. De reductie van graafschade is een groot voordeel, maar ook bewoners ervaren minder overlast, doordat de gravers hun werk sneller kunnen doen.

De eerste resultaten.

De resultaten van de nieuwe manier van aanleggen zijn veelbelovend. De vooruitgang is bijvoorbeeld duidelijk te zien in project De Aker in Amsterdam. In deze wijk werd maar liefst 50 kilometer gegraven voor de aanleg van glasvezel om 5500 woningen van een eigen aansluiting te voorzien. Nog tot eind maart wordt er gewerkt aan het aansluiten van de woningen, maar de graafwerkzaamheden zijn intussen afgerond. 45 kilometer werd geborsteld met de borstelmachine en dit resulteerde in geen enkele schade.

Klik hier voor het volledige artikel in Elektropraktijk.

Samenwerking Universiteit Twente voor stimuleren terugdringen aanlegschade.

Jacomine Rozemuller

Reggefiber en Universiteit Twente (UT) hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor een programma voor zorgvuldige aanleg en reductie van graafschades. De overeenkomst is getekend door Ed Brinksma, rector magnificus van de UT en Jan Davids, directeur van Reggefiber. Beide heren zijn verheugd over de samenwerking en zien veel mogelijkheden voor nieuwe innovaties.

Waarom start Reggefiber dit traject?

In heel Nederland vinden graafwerkzaamheden voor de aanleg van glasvezel plaats. Reggefiber is zich ervan bewust, dat dit risico’s met zich meebrengt. Daarom zijn wij altijd op zoek naar innovaties op het gebied van de aanleg van glasvezelnetwerken, om deze risico’s te reduceren. Bijvoorbeeld bij het graven in de straat, het maken van huisaansluitingen maar ook de werkvoorbereiding.

Voorbeelden van innovaties.

Reggefiber heeft samen met haar aannemers die glasvezel aanleggen in opdracht van Reggefiber, al diverse innovaties toegepast. Denk hierbij aan de borstelmachine die al in diverse projecten wordt ingezet. Hiermee gaat de aanleg van het glasvezelnetwerk al 5x sneller dan met de traditionele graafmethode.

PDEng traject.

In samenwerking met de UT is een PDEng (Professional Doctorate in Engineering)-traject opgestart. Dit traject is bedoeld voor studenten die zich na hun masteropleiding willen richten op het ontwerpen van een oplossing op het gebied van aanlegprocessen. Deze studenten worden gekoppeld aan partners, bedrijven of instellingen die zich ook met het vraagstuk van de reductie van aanlegschade bezig houden. Voor deze partners is het een unieke kans om kennis en innovatie in huis te halen en te bevorderen. In totaal is er plaats voor 10 studenten en partners.

Meer weten over het traject?

Klik dan hier.