Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

2014-03-18 15.01.11.jpg

Netwerk

Initiators

Netwerk

Wij zijn ZoARG; een initiatief van organisaties in de graafketen. Het ZoARG-netwerk bestaat uit netbeheerders, (nuts)aannemers, overheidspartijen, kennis- en onderwijsinstellingen. Onze ambitie is om op sectorbreed niveau een impuls te geven aan onderwijs, onderzoek en ontwikkelingen die helpen om schades bij graaf- en aanlegwerkzaamheden van nutsvoorzieningen verminderen. 

ZoARG (Engels: ReDUCE) is geïnitieerd door Reggefiber en de UT vakgroep Construction Management & Engineering. Dit ZoARG initiatief is gelanceerd met een symposium in november 2014. Op dit symposium waar vele ketenpartijen aanwezig waren: [1] is het belang van zorgvuldige aanleg en reductie graafschade toegelicht, [2] heeft Reggefiber aangegeven een stimuleringsfonds ter beschikking te stellen voor 10 PDEng projecten, en [3] heeft de UT aangegeven support te geven aan het idee de UT Campus als Living Lab voor deze thematiek in te richten. 

Het netwerk 

De volgende organisaties maken onderdeel uit van ZoARG|ReDUCE

Initiator Reggefiber

Reggefiber houdt zich sinds 2005 bezig met de aanleg van glasvezelnetwerken. Dat doen zij per gemeente, wijk voor wijk. Altijd vanuit de behoefte van de inwoners. Reggefiber heeft ervaren dat er veel mis kan gaan bij het aanleggen van een dekkend glasvezelnet. De complexe omgeving waarin gewerkt wordt, vraagt om nieuwe oplossingen. Reggefiber ziet ZoARG als de uitgelezen mogelijkheid de graafsector te verbeteren met innovatieve oplossingen. Hiermee wordt beoogd de aanlegschades te voorkomen, zodat er zo min mogelijk overlast ontstaat bij het aanleggen van nieuwe infrastructuur. Hierdoor kan de aanleg zowel goedkoper gebeuren als betrouwbaarder. Beide aspecten zijn goed voor Reggefiber zelf, de gehele graafsector en de consument.

Wat doet Reggefiber binnen ZoARG?

Reggefiber is initiatiefnemer van het eerste uur en co-financier van het ZoARG-programma. Reggefiber heeft hiervoor het stimuleringsfonds opgericht dat ten doel heeft om 10 PDEng-projecten te ondersteunen. PDEng-projecten worden normaliter volledig betaald door een initiatiefnemer (bedrijf), maar via het fonds draagt Reggefiber bij aan 50% van deze kosten.

Reggefiber is daarnaast klankbord voor de initiatieven die vanuit het ZoARG-fonds wordt ontplooid. Haar kennis en ervaring wordt gebruikt om met een ZoARG partner af te stemmen welke initiatieven ze in samenwerking ontplooien. Bij het ontwikkelen en formuleren van een PDEng-opdracht bepaalt zij mede welk vraagstuk voorgelegd wordt aan de kandidaat. In eerste instantie draagt de ZoARG partner dit vraagstuk voor, waarna Reggefiber, samen met de UT, de geschiktheid en relevantie van het onderwerp beoordeelt.

Universiteit Twente

Universiteit Twente is één van de Nederlandse technische universiteiten (4.TU) en is de mede-grondlegger van ZoARG. De trekker van het ZoARG programma is de afdeling Bouw Infra. Deze afdeling behoort tot de faculteit Construerende Technische Wetenschappen en werkt aan onderwijs en onderzoek in de Civiele Techniek. Een van de onderzoeksgebieden is hierbij de aanleg van kabels en leidingen. Centraal in dat onderzoek staat het ontwikkelen van nieuwe technologieën, methodes en samenwerkingsvormen die leiden tot stroomlijnen van rioleringsprojecten met inbegrip van kabels en leidingen. Ook daarin wordt onderkend dat graafschades leiden tot onveiligheid, procesverstoring en extra kosten en vertraging.

De PDEng is een van de samenwerkingsvormen tussen de universiteit en de sector. Sinds 2014 zijn hierbij een groter aantal afstudeeronderzoeken, onderzoeksprojecten en een promotietraject bijgekomen. De campus van de universiteit fungeert bij veel van deze projecten als een Living Lab; experimenteer en opleidingslocatie.


 

Partners van ZoARG 

De onderstaande organisaties zijn ZoARG partner. Zij faciliteren en co-financieren een P.D.Eng. project