Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

Conferenties

Conferenties

De ervaringen, ideeën en kennis die is opgedaan op gebied van ondergrondse infra, graafschade en zorgvuldige aanleg wordt gedeeld binnen een aantal gremia. Op deze pagina een overzicht van de activiteiten van ZoARG op verschillende evenementen. De presentaties van deze evenementen zijn op te vragen bij Léon olde Scholtenhuis.


Digitaliseer de versnipperde nutssector?!

Siers groep - 5 juli 2019

Een in-company presentatie over de onderzoeksvoortgang en innovatie in de utiliteitssector. 50-60 man publiek, bestaande uit ingenieurs, planners en uitvoerders.


Voor ons verandert niets

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) - 17 april 2018

over het SOMA-UTwente - Living Lab initiatief. Co-presentatie met Herman Meppelink


Tweede ZoARG symposium

Op 19 oktober 2017 werd op de campus van Universiteit Twente, in gebouw The Gallery, het tweede ZoARG symposium gehouden. ZoARG startte in november 2014 met een kick-off bijeenkomst. Het tweede ZoARG symposium blikte terug en keek vooruit.

Na een welkomstwoord van ZoARG-programmaleider Léon olde Scholtenhuis (UTwente), schoven de gasten Wido van de Mast (VW Telecom), Elmer Wiemer (KPN), Mirjam Bult (UTwente), en Gert Oosting (Gemeente Amsterdam) aan tafel. Gespreksleiders Thera van Steveninck en Tim Koorn bespraken met hen de groeiende maatschappelijke afhankelijkheid van nutsinfrastructuur, behoefte aan continue connectiviteit en maatschappelijke druk op het vermijden van 'downtimes'. Ze concludeerden dat het Het Living Lab ecosysteem dat de UT Campus biedt, gelegenheid geeft tot ontwikkeling, kruisbestuiving en ontmoeting van partijen uit de graafketen. ZoARG draait ca 3 jaar in dit lab. Het behandelt coördinatievraagstukken, ontwikkelt technologie en verbetert onderwijs. Zo wordt de sector professioneler en meer graafschadevrij. De tafelgasten zetten de eerste stap richting een substantiëler ZoARG programma door de ZoARG-intentieverklaring te tekenen (zie afbeelding).

In de middag werden er zeven workshops gegeven. De workshops behandelden lopende projecten en initiatieven binnen ZoARG.

De dag werd afgesloten in het Design Lab. Hier spraken symposium-deelnemers na, ondertekenden ze de intentieovereenkomst en werden de infographics van lopende projecten besproken.

Wij danken alle deelnemers voor hun constructieve bijdrage en draagvlak voor een meer substantieel en gecoördineerd ZoARG initiatief. De presentaties zijn op te vragen bij Léon olde Scholtenhuis.